Kantoorpand Severinus

Beknopte weergave van een praktijkcase

De kantoorvoorziening van Severinus bevindt zich in het Brabantse Veldhoven. Het één verdieping tellende gebouw bestaat uit een kantoorvleugel, cliëntenarts afdeling, cliënten sportfaciliteiten en een kinderdagcentrum.

Samen met gebouwgebruikers is op deze locatie gekeken waar de grootste uitdagingen zich bevinden ten aanzien van afstandshouding (1,5m), hygiëne en gedrag. Zowel voor cliënten alsmede voor andere gebouwgebruikers. Dit om enerzijds besmettingen van het COVID-19 virus te voorkomen en om er anderzijds voor te zorgen dat cliënten en personeel weer zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van de faciliteiten.

Algemeen uitgangspunt was om voor de cliënten een simpele en laagdrempelige oplossing te bieden. Het personeel krijgt duidelijke protocollen, maar heeft daarnaast nog veel vrijheid om dit onderling af te stemmen. Bij het kantoordeel is daarom uitgegaan van gezond verstand, aangevuld met praktische oplossingen.

Het advies is uitgewerkt in een duidelijke routing met oplossingen op maat, waarbij de verschillende gebouwgebruikers zoveel mogelijk hun eigen routing en toegangsdeur hebben. In onderstaand overzicht worden de routing en enkele punten beknopt toegelicht.

“echt superfijn om te kunnen sparren met deskundigen van buiten, die nét met een andere bril kijken. het heeft ons echt geholpen om op een eenvoudige wijze aanpassingen te bedenken.”

Severinus

1
2
3
4
5
6
7
1

Routing kantoorpersoneel

Het kantoorpersoneel maakt gebruik van eigen entrees en komt door de obstructies nauwelijks meer in aanraking met andere gebouwgebruikers. De gangen worden opgedeeld in twee looprichtingen met duidelijke vloermarkering en te smalle gangen krijgen halverwege een passeerstation.

2

Koffiehoek en sluiten pantry

Voor de koffievoorziening wordt een wachtzone gecreëerd op de grond met stickers en tevens wordt het gebruik van thermoskannen gestimuleerd. De smalle pantry wordt gesloten en bij de koffiecorner wordt daarvoor in de plek een koelkast en servieswagen geplaatst.

3

Toiletten op slot

Om te voorkomen dat mensen elkaar tegenkomen in het voorportaal, wordt het slot van de wc verplaatst naar de deur van het voorportaal. Hierdoor is men gedwongen het voorportaal op slot te doen. Door de lagere kantoorbezetting, is de lagere toiletcapaciteit geen probleem.

4

Cliënten naar arts

De cliënten gebruiken nog steeds de hoofdentree en komen via de patio direct bij de arts afdeling. Zo wordt menging met andere gebouwgebruikers voorkomen. De patio krijgt gebruiksvriendelijke deuren en er wordt vanaf de entree een laagdrempelige vloermarkering aangebracht.

5

Ingang sporters en scheiding zwem/gym

De sporters maken alleen nog gebruik van de eigen entree, waarbij ook de gymers en zwemmers zo snel mogelijk van elkaar gescheiden worden. Door wisselende starttijden te gebruiken zullen sporters en zwemmers elkaar niet tegenkomen. Door kleedkamers af te sluiten is onderling contact in het gebouw daarna ook onmogelijk.

6

Voorrang cliënten schuifdeur

In de sluis bij de hoofdentree is het niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden als er personen tegelijk naar binnen en naar buiten willen. Het plaatsen van schermen is in deze vluchtweg geen mogelijkheid. Vuistregel is daarom dat de cliënt altijd voorrang heeft en dat er verder op een stukje hoffelijkheid wordt gerekend.

7

Buiten vergaderen en pauze houden

Het buiten vergaderen en pauze houden in de ruime buitenruimte zal extra gestimuleerd worden door aantrekkelijke zitjes te maken. Zo gaan mensen minder binnen bij elkaar zitten in vergaderruimtes.

Wil je meer weten over dit project of wil je zelf een scan laten uitvoeren? Neem contact met ons op.