Servicecentrum Het Laar

Beknopte weergave van een praktijkcase

Het Servicecentrum Het Laar te Tilburg bestaat uit woonzorgappartementen voor zelfstandige en onzelfstandige huurders. De locatie bestaat uit 3 verschillende panden, die door een centraal binnenplein aan elkaar verbonden zijn. Dit binnenplein is de aorta van het gebouw wat betreft looplijnen, logistiek en ontmoeting.

Samen met gebouwgebruikers is op deze locatie gekeken waar de grootste uitdagingen zich bevinden ten aanzien van afstandshouding (1,5m), hygiëne en gedrag. Zowel voor bewoners en personeel, maar ook voor het toekomstige bezoek. Dit om enerzijds besmettingen van het COVID-19 virus te voorkomen en om er anderzijds voor te zorgen dat het bezoek op een veilige manier ontvangen wordt.

Het advies is uitgewerkt in een routing voor hét centrale punt van Het Laar, aangevuld met oplossingen en suggesties op maat. Er is hierbij rekening gehouden met een oplossing die ook voor de lange termijn goed werkbaar is en waarbij gemakkelijk opgeschaald kan worden bij versoepeling van de maatregelen. In onderstaand overzicht worden de routing en enkele punten beknopt toegelicht. Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met behulp van de contactbutton!

1
2
3
4
5
6
1

Werkplek & Pick-up point
Door de 1,5 meter afstand tussen zorgpersoneel is er een ernstig tekort aan werkplekken. Bovendien is het niet wenselijk om extra drukte bij de ingangen te krijgen vanwege pakketten en boodschappen die ook de komende tijd nog geleverd worden. Dit alles kan gecombineerd worden door werkplekken te creëren en een draairaam met bel te installeren om pakketten/boodschappen aan te nemen.

2

Nieuwe plaats ontvangstbalie
De huidige receptie heeft niet genoeg overzicht over de twee ingangen. Door een nieuwe ontvangstbalie te maken i.c.m. een koffiebar, worden bezoekers gastvrij ontvangen via een niet te missen zebrapad. Bovendien worden ze meteen gescreend en worden instructies over de routing gegeven.

3

Liftpunt Laarzicht
De hal bij de liften is een centraal knooppunt voor bewoners, bezoekers, logistiek en personeel. Door het creëren van een extra sluis is éénrichtingsverkeer mogelijk en staan de ‘op de lift wachtende mensen’ niet meer in de weg voor ander verkeer. Door één centraal liftknopje te installeren en stippen op de grond, weet je precies waar de wachtende mensen gaan staan.

4

Bezoekersstroom
Toekomstige bezoeker worden op voorhand voorzien van informatie, waaronder de nieuwe routing en protocollen in Servicecentrum Het Laar. Om bezoekers bij de hand te nemen, worden de bezoekers via kleuren naar een gebouwdeel genavigeerd. Elk gebouw heeft zijn eigen kleur, dat op de grond zichtbaar is gemaakt.

5

Restaurant inrichting

Een bakje koffie of maaltijd is hét uitje van de bewoners, maar door de 1,5 meter afstand is er capaciteitsgebrek. Door een duidelijke looprichting te maken, die gelijk loopt met horecapersoneel kunnen er meer tafels in het restaurant. Logistieke stromen gaan zoveel mogelijk door de kelder en mensen kunnen via roomservice ook op hun kamer genieten van de buitengewone keuken!

6

Laarzaal

Nadat het externe bezoek weer welkom is, zullen ook de dagbesteding, clubs en andere ontmoetingen met externen weer op gang komen. Dit bouwdeel met externe toegang biedt daarvoor een goede oplossing, zodat het externe gezelschap niet meteen mengt met de rest van de bewoners en bezoekers.

Wil je meer weten over dit project of wil je zelf een scan laten uitvoeren? Neem contact met ons op.