BHV-coronakaart

Over BHV op de corona-afdeling

Aan het begin van de coronacrisis lag de focus vooral op het inrichten van afdelingen en het voorbereiden van medewerkers op de verzorging van mogelijk besmette patiënten. Nog steeds werken facilitair en zorg hier gezamenlijk hard aan. Met man en macht worden binnen zorginstellingen ruimtes vrijgemaakt voor coronapatiënten. Dit vraagt nogal wat voorbereiding en onderlinge afstemming. Veel van deze afgesloten ruimtes zijn inmiddels gereed.

Maar wanneer de afdeling is ingericht, stopt het werk daar niet. Want wat als er nu brand uitbreekt of er een andere calamiteit plaatsvindt? Kunnen BHV’ers goed genoeg handelen op deze afdeling? Weten de medewerkers hoe te handelen in zo’n situatie, en zijn ze afdoende BHV-geschoold? We vernemen dat veel niet-BHV’ers werkzaam zijn op een corona-afdeling en dat zij zich vooral zorgen maken om de BHV-bezettingen in de avond, nacht en weekeinden.

BHV’ers mogen niet zomaar de afdeling op

Helaas zijn we voorlopig nog niet verlost van het coronavirus. Het is daarom belangrijk om de medewerkers goed voor te bereiden op een onverwachte, extra calamiteit, met name op deze geïsoleerde afdelingen. Hoe breng je in korte tijd BHV’ers, verpleegkundig personeel en behandelaars de alarmprocedure en handelswijze bij? Denk daarbij aan de volgende punten:

 • Zorg dat er tijdens alle diensten voldoende BHV’ers aanwezig zijn om de corona-afdeling te kunnen ontruimen.
 • Pas de instructiekaart aan op het gebruik van beschermende kleding en gescheiden transport.
 • Update het overzicht met alarmnummers. Met name de bereikbaarheid van nachtartsen is een punt van aandacht. Maak dit concreet in de dag-, avond-, nacht- en weekendsituatie.
 • Pas eventueel beeldmateriaal aan op de nieuwe situatie, met uitleg over wat te doen en waar alles te vinden is.
 • Maak een lijst met de nodige extra voorzieningen en materialen en hanteer daarbij een uitgifte protocol calamiteiten.
 • Zorg dat iedereen zich bewust is van de brandbaarheid van de beschermingsmaterialen en middelen op de afdeling.
 • Maak aan- en uitkleedinstructies voor alle BHV’ers beschikbaar.
 • Wijs een aangepaste uitwijklocatie aan.
 • Zorg voor een overzicht van besmette cliënten, mogelijk besmette cliënten en niet-besmette cliënten. Dat wordt namelijk de eerste vraag van aangerukte hulpdiensten.
 • Maak duidelijke afspraken over hoe de cliënten worden opgevangen. Bepaal welke voorzorgsmaatregelen worden gehandhaafd en welke beschermingsmiddelen worden gedragen. Bereid ook de uitwijklocatie hierop voor.

Belangrijk voor niet-BHV’ers

 • Let binnen de afdeling op het volgende:
  • de brandcompartimentering;
  • tijdsduur van veiligheid;
  • de aanwezigheid en werking van een nevenindicator;
  • de werking van de rookmelder;
  • wat er gebeurt wanneer iemand de rode handbrandmelder indrukt;
  • het gebruik van hulpverleningsmaterialen op de afdeling;
  • bekendheid van alle alarmnummers.
 • Maak hen bewust van welk alarm het pand heeft, zoals een Slow Whoop, een stil alarm of iets anders.
 • Leg de rol van BHV’ers uit, van melding tot aan de hulp vanaf de afdelingsdeur en contact met externe hulpverleners. Beschrijf specifiek de BHV-rol op de afdeling.
 • Maak duidelijk hoe de BHV binnen een afdeling en daarbuiten georganiseerd is. Wie doet wat, en wanneer?
 • Vertrouw erop dat hulp altijd komt!

Een aantal extra tips:

 • Richt je met name op de handelingen bij een alarmmelding.
 • Zorg voor de juiste bedrijfshulpverleningsmaterialen en beschermingsmiddelen.
 • Test indien mogelijk de BHV-organisatie met een testalarmering. Wat gaat er goed en wat verdient nog aandacht?
 • Hou de instructie-/taakkaart eenvoudig en werk met beeld.
 • Hanteer zoveel mogelijk de normale structuur, sluit kort met de afdeling wat de bijzonderheden zijn en maak hierover duidelijke afspraken.
 • Hou rekening met beschermende kleding en de daarbij behorende extra handelingen en acties.

Bijdrage ingezonden door: Suzanne Walsteijn van Nu BNO

Je mening delen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *